Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

(CEDEFOP) Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

CEDEFOP nodrošina konkrētus datus, uz kuriem balstīt ES politiku izglītības un arodapmācības jomā (PIA), kā arī nostiprināt Eiropas sadarbību šajā jomā.

Prakse

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)

Vieta(-as): Saloniki (Grieķija)
Līguma veids: Stažieri

Cedefop prakses programmas mērķis ir piedāvāt augstskolu beidzējiem un doktorantūras studentiem unikālu un tiešu pieredzi, ko sniedz darbs Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrā, un iespēju iepazīties ar ES iestāžu darbību kopumā. Ar šo programmu arī ir iecerēts veidot izpratni par ES integrācijas procesa un politikas mērķiem.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un kandidātvalstu pilsoņi, kas ir pabeiguši pirmo augstskolas studiju ciklu (universitātes izglītība) un saņēmuši augstskolas izglītības vai līdzvērtīgu diplomu.

Ilgums: 9 mēneši

Apmaksa: jā. 919,4 eiro mēnesī stažieriem no ārvalstīm un Grieķijā dzīvojošiem stažieriem, kuriem stažēšanās laikā ir jāpārceļas uz Salonikiem, un 689,5 eiro mēnesī stažieriem, kuri jau dzīvo Salonikos.

Sākuma datums: 1. oktobris

Sīkāka informācija: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships