Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

(CEDEFOP) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Cedefop działa na rzecz wzmocnienia europejskiej współpracy i dostarcza dowodów naukowych, które mają służyć za podstawę europejskiej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Lokalizacja: 

Staż

Cedefop – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Lokalizacja: Saloniki (Grecja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Podczas stażu w Cedefop absolwenci uczelni wyższych i doktoranci mają możliwość zdobycia niepowtarzalnego, praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania zarówno centrum, jak i instytucji UE. Staż ma również pomóc w zrozumieniu ogólnych i szczegółowych celów procesu integracji UE i unijnych strategii politycznych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy ukończyli pierwszy cykl studiów wyższych i uzyskali odpowiedni dyplom lub jego odpowiednik.

Czas trwania: 9 miesięcy

Staż płatny: Tak. 919,4 euro miesięcznie w przypadku stażystów z zagranicy i stażystów przebywających w Grecji, którzy muszą przeprowadzić się do Salonik na czas trwania stażu, oraz 689,5 euro miesięcznie w przypadku stażystów, którzy już mieszkają w Salonikach.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 października

Więcej informacji: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships