Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

(CEDEFOP) Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Stredisko Cedefop sa zameriava na posilňovanie európskej spolupráce v otázkach odborného vzdelávania a prípravy a poskytovaní podkladov, na základe ktorých sa tvoria európske politické opatrenia v tejto oblasti.

Miesto(-a): 

Stáž

(CEDEFOP) Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania:

Miesto(-a): Solún (Grécko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáže v stredisku Cedefop je umožniť absolventom vysokých škôl a študentom doktorandského štúdia získať jedinečné a priame skúsenosti v oblasti fungovania tohto strediska a inštitúcií EÚ vo všeobecnosti. Stáž je okrem toho zameraná na priblíženie zámerov a cieľov integračného procesu a politiky EÚ.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia (univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent.

Trvanie: 9 mesiacov

Platená stáž: Áno. 919,40 EUR mesačne pre zahraničných stážistov ako aj stážistov s pobytom v Grécku, ktorí sa do Solúna na obdobie stáže musia presťahovať, a 689,50 EUR mesačne pre stážistov s pobytom v Solúne.

Dátum nástupu: 1. október

Ďalšie informácie: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships