Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (CEDEFOP) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

(CEDEFOP) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Cedefop arbetar med att stärka samarbetet i EU och utarbeta underlag för EU:s politik för yrkesutbildning.

Tjänsteorter: 

Praktik

Cedefop – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Tjänsteorter: Thessaloniki (Grekland)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken ger högskoleutbildade och forskarstuderande en unik inblick i EU-institutionernas arbete i allmänhet och Cedefops arbete i synnerhet. De lär sig också mer om målen för EU:s integration och politik.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller kandidatland och har en högskoleexamen eller motsvarande på minst grundnivå

Hur lång är praktiken? 9 månader

Får jag lön? Ja, 919,40 euro i månaden om du kommer från utlandet eller bor i Grekland men måste flytta till Thessaloniki för praktiken. Om du redan bor i Thessaloniki får du 689,50 euro i månaden.

Startdatum: 1 oktober

Mer information: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships