Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (CEPOL) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου

(CEPOL) Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου

Ο CEPOL είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφορτισμένος με την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τον συντονισμό της κατάρτισης των λειτουργών επιβολής του νόμου.