Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL)

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL)

Cepol arbetar med att ta fram, anordna och samordna utbildning för poliser och andra som arbetar med brottsbekämpning.

Tjänsteorter: