Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Съвместно предприятие „Чисто небе“

Съвместно предприятие „Чисто небе“

„Чисто небе“ участва в научни изследвания в областта на въздухоплаването и разработва революционни технологии с цел значително подобряване на екологичните показатели на самолетите и въздушния транспорт, за да се намалят шумът от въздухоплавателните средства и техният разход на гориво.

Местоположение (-я):