Κοινή επιχείρηση Clean Sky

Η κοινή επιχείρηση Clean Sky ασχολείται με την αεροναυπηγική έρευνα και την ανάπτυξη πρωτοπόρων τεχνολογιών για την ουσιαστική αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αεροσκαφών και των αεροπορικών μεταφορών, με αποτέλεσμα τη χρήση λιγότερο θορυβωδών και πιο αποδοτικών ως προς τα καύσιμα αεροσκαφών.