Spoločný podnik Clean Sky

Spoločný podnik Clean Sky sa podieľa na leteckom výskume a rozvoji prelomových technológií s cieľom významne zlepšiť environmentálne vlastnosti lietadiel a leteckej dopravy, a tým dosiahnuť zníženie hlučnosti a spotreby paliva lietadiel.

Miesto(-a):