Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместното предприятие „Чисто въздухоплаване“ е публично-частно партньорство между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия, и европейския въздухоплавателен сектор, стартирано по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

В качеството си на европейско публично-частно партньорство „Чисто въздухоплаване“ отвежда аеронавтиката отвъд границите на въображението, като създава нови технологии, които значително ще намалят въздействието на въздухоплаването върху планетата и ще дадат възможност на бъдещите поколения да се възползват от социалните и икономическите ползи от въздушния транспорт дълги години занапред.

Местоположение (-я):