Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > Společný podnik pro čisté letectví

Společný podnik pro čisté letectví

Společný podnik pro čisté letectví je výsledkem partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropskou unií, zastoupenou Evropskou komisí, a evropským leteckým odvětvím. Partnerství bylo vytvořeno na základě rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa.

Iniciativa pro environmentálně šetrné letectví v podobě evropského partnerství veřejného a soukromého sektoru se snaží posouvat hranice letectví a vytvářet nové technologie, které významně sníží dopad leteckého odvětví na planetu a umožní příštím generacím využívat v budoucnu sociálních a hospodářských přínosů letecké dopravy.

Lokalita/y: