Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές»

Η κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» είναι μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη», μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και του ευρωπαϊκού τομέα των αερομεταφορών.

Ως ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η κοινή επιχείρηση «Καθαρές αερομεταφορές» προωθεί την αεροναυτική επιστήμη πέρα από τα όρια της φαντασίας, δημιουργώντας νέες τεχνολογίες που θα μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις των αερομεταφορών στον πλανήτη, και δίνει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις μελλοντικές γενιές να απολαμβάνουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των αεροπορικών μεταφορών στο μέλλον.