Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte

Keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte

Keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte on teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ raames loodud avaliku ja erasektori partnerlus Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Komisjon, ja Euroopa lennundussektori vahel.

Euroopa avaliku ja erasektori partnerlusena suurendab keskkonnahoidliku lennunduse ühisettevõte lennundusteadust kujutlusvõime piiridest kaugemale, luues uusi tehnoloogiaid, mis vähendavad märkimisväärselt lennunduse mõju planeedile, võimaldades tulevastel põlvkondadel nautida lennutranspordi sotsiaalset ja majanduslikku kasu.

Asukoht(asukohad):