Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Ekologicznego Lotnictwa to partnerstwo publiczno-prywatne zapoczątkowane w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” między Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a europejskim sektorem lotnictwa.

Jako europejskie partnerstwo publiczno-prywatne przedsięwzięcie to pozwala przekroczyć granice wyobraźni i stworzyć nowe technologie, które znacznie zmniejszą wpływ lotnictwa na planetę, co umożliwi jeszcze wielu przyszłym pokoleniom czerpanie korzyści społecznych i gospodarczych płynących z podróży lotniczych.

Lokalizacja: