Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > Spoločný podnik pre čisté letectvo

Spoločný podnik pre čisté letectvo

Spoločný podnik pre čisté letectvo je verejno-súkromné partnerstvo vytvorené v rámci rámcového programu pre výskum a inováciu Horizont Európa, a to medzi Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou a európskym odvetvím leteckej dopravy.

Podnik pre čisté letectvo ako európske verejno-súkromné partnerstvo posúva leteckú vedu za hranice predstavivosti – tým, že vytvára nové technológie, ktoré výrazne znížia vplyv leteckej dopravy na planétu a umožnia budúcim generáciám využívať sociálne a hospodárske výhody leteckej dopravy aj vo vzdialenej budúcnosti.

Miesto(-a):