Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Det gemensamma företaget för ren luftfart

Det gemensamma företaget för ren luftfart

Det gemensamma företaget för ren luftfart är ett offentlig-privat partnerskap mellan EU (representerat av EU-kommissionen) och den europeiska flygindustrin inom Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation.

Det gemensamma företaget tar flygtekniken till nya höjder genom att ta fram ny teknik som avsevärt kommer att minska flygets klimatpåverkan och se till att framtida generationer kan dra nytta av flygresornas sociala och ekonomiska fördelar långt in i framtiden.

Tjänsteorter: