Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕААБ) Европейска агенция за авиационна безопасност

(ЕААБ) Европейска агенция за авиационна безопасност

ЕААБ се стреми да гарантира най-високо общо равнище на авиационна безопасност за гражданите на ЕС и най-високо общо ниво на опазване на околната среда. Тя също така улеснява функционирането на вътрешния единен авиационен пазар.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейска агенция за авиационна безопасност

Местоположение (-я): Кьолн (Германия)
Вид на договора: Стажант

Агенцията предлага възможности във всички области на организацията, както за лица, наскоро завършили висше образование, така и за студенти. Целта на тези възможности е запознаване с агенцията и нейната роля в дейностите на Европейския съюз.

Кой може да кандидатства: Граждани на държава, членуваща в ЕААБ, или държава със статут на наблюдател в управителния съвет на ЕААБ, които имат опит или познания в областите на дейност на агенцията

Продължителност: 12 месеца 

Заплащане: Да.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st…