Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EASA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

(EASA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

EASA działa na rzecz zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa lotniczego wszystkim obywatelom UE oraz jak najwyższego wspólnego poziomu ochrony środowiska. Działa również na rzecz sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku lotniczego.

Lokalizacja: 

Staż

EASA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Lokalizacja: Cologne (Germany)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Agencja oferuje staże we wszystkich dziedzinach, zarówno dla studentów uczelni wyższych, jak i absolwentów, którzy niedawno ukończyli studia. Staże stanowią doskonałą okazję do zdobycia wiedzy na temat funkcjonowania agencji i jej roli w działaniach Unii Europejskiej.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich EASA lub krajów mających status obserwatora w zarządzie EASA, których wykształcenie może być cenne dla działalności Agencji

Czas trwania: 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st…