Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EASA) Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

(EASA) Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

EASA sa snaží zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany bezpečnosti letectva pre občanov EÚ a najvyššiu spoločnú úroveň ochrany životného prostredia. Prispieva tiež k fungovaniu vnútorného leteckého jednotného trhu.

Miesto(-a): 

Stáž

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Miesto(-a): Cologne (Germany)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ponúka čerstvým absolventom, ako aj vysokoškolským študentom príležitosti vo všetkých oblastiach činnosti organizácie. Cieľom stáží je sprostredkovať poznatky o agentúre a jej úlohe v rámci činností Európskej únie.

Kto sa môže prihlásiť: Občania jedného z členských štátov EASA alebo krajiny so štatútom pozorovateľa v správnej rade EASA, ktorých znalosti sú relevantné pre činnosti agentúry

Trvanie: 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st…