Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > (ЕБО) Европейски банков орган

(ЕБО) Европейски банков орган

Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, чиято работа е насочена към гарантиране на ефективно и последователно пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 12/05/2020 - 12:00
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Местоположение (-я): Paris (France)
Институция/агенция: (ЕБО) Европейски банков орган
Вид на договора: Стажант

Европейският банков орган (ЕБО) организира покана за изразяване на интерес за различни възможности за стаж. Целта на програмата за стажове е да се предостави на наскоро дипломиралите се висшисти уникална възможност да се запознаят от първа ръка с работата и целите на ЕБО, както и с целите на финансовото регулиране и надзор като цяло.

За повече информация: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships