Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

(EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που λειτουργεί για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και συνεπή προληπτική ρύθμιση και εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση (διοικητικά προφίλ)

Τόπος/οι:: Παρίσι (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες θέσεις πρακτικής άσκησης. Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες της ΕΑΤ, και να τους εξοικειώσει με τους στόχους και τις επιδιώξεις των χρηματοπιστωτικών κανόνων και των κανόνων εποπτείας γενικότερα, και τους στόχους της ΕΤΑ ειδικότερα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι πτυχιούχοι

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες

Περισσότερες πληροφορίες: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Πρακτική άσκηση (τεχνικά προφίλ)

Τόπος/οι:: Παρίσι (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διοργανώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση σε διάφορες θέσεις τεχνικού προφίλ στους ακόλουθους τομείς:

  1. Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Στατιστικής (EAS)·
  2. Τμήμα προληπτικής ρύθμισης και εποπτικής πολιτικής (PRSP) και μονάδα συντονισμού πολιτικής (PAC)·
  3. Τμήμα τραπεζικών αγορών, καινοτομίας και καταναλωτών (BMIC)·
  4. Νομική υπηρεσία.

Στόχος του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία, με τη συμμετοχή τους στις καθημερινές εργασίες της ΕΑΤ και την εξοικείωσή τους με τους στόχους και τις επιδιώξεις των χρηματοπιστωτικών κανόνων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι πτυχιούχοι

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες

Περισσότερες πληροφορίες: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships