Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

(EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ που λειτουργεί για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική και συνεπή προληπτική ρύθμιση και εποπτεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Τόπος/οι:: 

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 12/05/2020 - 12:00
Προθεσμία: καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος/οι:: Paris (France)
Όργανο/οργανισμός: (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες θέσεις πρακτικής άσκησης. Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες της ΕΑΤ και την κατανόηση των στόχων και των επιδιώξεων των κανόνων χρηματοοικονομικής ρύθμισης και εποπτείας γενικότερα, και των στόχων της ΕΤΑ ειδικότερα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships