Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve

(EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on sõltumatu ELi asutus, mille ülesanne on tagada tõhus ja järjepidev usaldatavusnõuete kohane reguleerimine ja järelevalve kogu Euroopa pangandussektoris.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Paris (France)
Lepingu liik: Praktikant