Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve

(EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on sõltumatu ELi asutus, mille ülesanne on tagada tõhus ja järjepidev usaldatavusnõuete kohane reguleerimine ja järelevalve kogu Euroopa pangandussektoris.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Avaldamise kuupäev: 12/05/2020 - 12:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Paris (France)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate praktikakohtade täitmiseks. Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile üldisi teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve konkreetsetest eesmärkidest.

Lisateave: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships