Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve

(EBA) Euroopa Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on sõltumatu ELi asutus, mille ülesanne on tagada tõhus ja järjepidev usaldatavusnõuete kohane reguleerimine ja järelevalve kogu Euroopa pangandussektoris.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika (tehnilised profiilid)

Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Lepingu liik: Praktikant


Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate praktikakohtade täitmiseks. Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile üldisi teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve konkreetsetest eesmärkidest.

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad

Lisateave: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Praktika (tehnilised profiilid)

Asukoht(asukohad): Pariis (Prantsusmaa)
Lepingu liik: Praktikant


Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate tehnilise profiiliga praktikakohtade täitmiseks järgmistes osakondades:

  1. majandusanalüüsi ja statistika osakond;
  2. usaldatavusnõuete ja järelevalvepoliitika osakond ning poliitika koordineerimise üksus;
  3. pangandusturgude, innovatsiooni ja tarbijate osakond;
  4. juriidiline üksus.

Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve eesmärkidest.

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad

Lisateave: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships