Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

(EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

Údarás neamhspleách de chuid an Aontais is ea EBA a oibríonn chun rialáil agus maoirseacht stuamachta atá éifeachtach agus comhsheasmhach a chinntiú ar fud earnáil bhaincéireachta na hEorpa.

Áit(eanna): 

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Paris (France)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí
Tuilleadh eolais: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships