Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

(EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

Údarás neamhspleách de chuid an Aontais is ea EBA a oibríonn chun rialáil agus maoirseacht stuamachta atá éifeachtach agus comhsheasmhach a chinntiú ar fud earnáil bhaincéireachta na hEorpa.

Áit(eanna): 

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna (próifílí riaracháin)

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí


Tá ÚBE ag eagrú glao ar léiriú spéise i dtréimhsí oiliúna éagsúla. Is é is aidhm don chlár oiliúna taithí uathúil phearsanta ar fheidhmiú ÚBE, tuiscint ar oibriú ÚBE, tuiscint ar chuspóirí agus spriocanna na rialála agus na maoirseachta airgeadais go ginearálta, agus go háirithe cuspóirí ÚBE, a thabhairt do chéimithe nua.

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe nua

Fad ama: 6 mhí, ach tá deis ann síneadh breise 6 mhí a chur leis (ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí san iomlán)

Pá: i gcomhréir le Cinneadh Oiliúna ÚBE (ar fáil ar shuíomh gréasáin ÚBE)

Dátaí tosaigh: dátaí éagsúla

Tuilleadh eolais: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Tréimhsí Oiliúna (próifílí teicniúla)

Áit(eanna): Páras (an Fhrainc)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí


Tá glao ar léiriú spéise á eagrú ag an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBA) le haghaidh tréimhsí oiliúna éagsúla a bhfuil próifíl theicniúil acu sna ranna seo a leanas:

  1. An Roinn um Anailísiú Eacnamaíoch agus Staidreamh (EAS);
  2. An Roinn Rialála Stuamachta agus Beartas Maoirseachta (PRSP) agus an tAonad um Chomhordú Beartais (PAC);
  3. An Roinn um Margaí Baincéireachta, Nuálaíocht agus Tomhaltóirí (BMIC);
  4. An tAonad Dlí.

Is é is aidhm don chlár oiliúna taithí uathúil phearsanta a thabhairt do chéimithe nua ar bheith ag rannchuidiú le feidhmiú laethúil ÚBE agus tuiscint a fháil ar chuspóirí agus spriocanna na rialála airgeadais.

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe nua

Fad ama: 6 mhí, ach tá deis ann síneadh breise 6 mhí a chur leis (ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí san iomlán)

Pá: i gcomhréir le Cinneadh Oiliúna ÚBE (ar fáil ar shuíomh gréasáin ÚBE)

Dátaí tosaigh: dátaí éagsúla

Tuilleadh eolais: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships