Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Institutions and agencies > (EBA) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

(EBA) Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) neovisno je tijelo EU-a koje radi na osiguravanju učinkovite i dosljedne bonitetne regulative i nadzora diljem europskog bankarskog sektora.

Mjesto zaposlenja: 

Pripravnički staž

Pripravništva

Prijave počinju: 12/05/2020 - 12:00
Rok za prijavu: nema roka za prijavu
Mjesto zaposlenja: Paris (France)
Vrsta ugovora: Pripravnici

EBA organizira poziv na iskaz interesa za razna pripravnička radna mjesta. Cilj je programa pripravništva omogućiti osobama koje su nedavno diplomirale stjecanje jedinstvenog i neposrednog iskustva funkcioniranja EBA-e te razumijevanja ciljeva financijske regulacije i nadzora općenito, a posebno ciljeva EBA-e.

Više informacija: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships