Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EBA) Europos bankininkystės institucija

(EBA) Europos bankininkystės institucija

Europos bankininkystės institucija (EBI) yra nepriklausoma ES institucija, siekianti užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų prudencinį reguliavimą ir viso Europos bankų sektoriaus priežiūrą.

Stažuotės

Stažuotės (techninio profilio)

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Etatų rūšys: Stažuotojas


Europos bankininkystės institucija (EBI) rengia kvietimą pareikšti susidomėjimą įvairiomis stažuočių galimybėmis. Stažuočių programos tikslas – suteikti neseniai studijas baigusiems absolventams unikalios ir tiesioginės darbo EBI patirties, padėti suprasti finansinio reguliavimo ir apskritai priežiūros tikslus bei uždavinius ir konkrečiai EBI tikslus.

Kas gali teikti paraiškas? Neseniai studijas baigę absolventai

Trukmė: 6 mėnesiai su galimybe stažuotę pratęsti dar 6 mėnesiams (iš viso ne daugiau kaip 12 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? Pagal Sprendimą dėl stažuočių EBI (pateikta EBI svetainėje).

Pradžios datos: įvairios

Daugiau informacijos: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stažuotės (techninio profilio)

Vieta/os: Paryžius (Prancūzija)
Etatų rūšys: Stažuotojas


Europos bankininkystės institucija (EBI) rengia kvietimą pareikšti susidomėjimą įvairiomis techninio profilio stažuočių galimybėmis:

  1. Ekonominės analizės ir statistinių duomenų departamente;
  2. Prudencinio reguliavimo ir priežiūros politikos departamente ir Politikos koordinavimo skyriuje;
  3. Bankų rinkos, inovacijų ir vartotojų reikalų departamente;
  4. Teisės skyriuje.

Stažuočių programos tikslas – suteikti neseniai studijas baigusiems absolventams unikalios ir tiesioginės kasdienio darbo EBI patirties ir padėti jiems suprasti finansinio reguliavimo tikslus bei uždavinius.

Kas gali teikti paraiškas? Neseniai studijas baigę absolventai

Trukmė: 6 mėnesiai su galimybe stažuotę pratęsti dar 6 mėnesiams (iš viso ne daugiau kaip 12 mėnesių)

Ar stažuotojams mokama? Pagal Sprendimą dėl stažuočių EBI (pateikta EBI svetainėje).

Pradžios datos: įvairios

Daugiau informacijos: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships