Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Eiropas Banku iestāde

(EBA) Eiropas Banku iestāde

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir neatkarīga ES iestāde, kas nodrošina efektīvu un konsekventu prudenciālo regulējumu un uzraudzību visā Eiropas banku nozarē.

Vieta(-as): 

Prakse

Prakse

Vieta(-as): Paris (France)
Iestāde/aģentūra: (EBA) Eiropas Banku iestāde
Līguma veids: Stažieri
Sīkāka informācija: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships