(EBA) Awtorità Bankarja Ewropea

L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) hija awtorità indipendenti tal-UE li taħdem biex tiżgura regolamentazzjoni u superviżjoni prudenzjali effikaċi u konsistenti fis-settur bankarju Ewropew kollu.

Postijiet: 

Traineeship

Traineeships

Miftuħa għal applikazzjoni: 12/05/2020 - 12:00
Data tal-għeluq: ebda skadenza ta' żmien għall-applikazzjoni
Postijiet: Paris (France)
Istituzzjoni/Aġenzija: (EBA) Awtorità Bankarja Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-EBA qed torganizza sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal diversi pożizzjonijiet ta’ traineeship. L-għan tal-programm ta’ traineeship huwa li jipprovdi lill-gradwati reċenti b’esperjenza unika u diretta tal-ħidma tal-EBA, filwaqt li jifhmu l-objettivi u l-għanijiet tar-regolamentazzjoni u s-sorveljanza finanzjarji b’mod ġenerali, u l-objettivi tal-EBA b'mod speċifiku.

Aktar tagħrif: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships