(EBA) Awtorità Bankarja Ewropea

L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) hija awtorità indipendenti tal-UE li taħdem biex tiżgura regolamentazzjoni u superviżjoni prudenzjali effikaċi u konsistenti fis-settur bankarju Ewropew kollu.

Postijiet: 

Traineeship

Traineeships (profili amministrattivi)

Postijiet: Pariġi (Franza)
Istituzzjoni/Aġenzija: (EBA) Awtorità Bankarja Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist


L-EBA qed torganizza sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal diversi pożizzjonijiet ta’ traineeship. L-għan tal-programm ta’ traineeship huwa li jipprovdi lill-gradwati reċenti b’esperjenza unika u diretta tal-ħidma tal-EBA, filwaqt li jifhmu l-objettivi u l-għanijiet tar-regolamentazzjoni u s-sorveljanza finanzjarji b’mod ġenerali, u l-objettivi tal-EBA b'mod speċifiku.

Min jista’ japplika: Gradwati reċenti

Tul ta’ żmien: 6 xhur bil-possibbiltà ta’ estensjoni oħra ta’ 6 xhur (għal massimu ta’ 12-il xahar b’kollox)

Bi ħlas: skont id-Deċiżjoni tal-EBA dwar it-Traineeships (disponibbli fis-sit web tal-EBA)

Dati tal-Bidu: varji

Aktar tagħrif: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Traineeships (profili tekniċi)

Postijiet: Pariġi (Franza)
Istituzzjoni/Aġenzija: (EBA) Awtorità Bankarja Ewropea
Tip ta' kuntratt: Apprendist


L-EBA qed torganizza sejħa għal espressjonijiet ta’ interess għal diversi pożizzjonijiet ta’ traineeship bi profil tekniku f’li ġejjin:

  1. Id-Dipartiment tal-Analiżi Ekonomika u l-Istatistika (EAS);
  2. Id-Dipartiment tar-Regolament Prudenzjali u tal-Politika Superviżorja (PRSP) u l-Unità tal-Koordinazzjoni tal-Politika (PAC);
  3. Id-Dipartiment tas-Swieq Bankarji, l-Innovazzjoni u l-Konsumaturi (BMIC);
  4. L-Unità legali.

L-għan tal-programm ta’ traineeship huwa li jipprovdi lill-gradwati reċenti b’esperjenza unika u diretta fil-kontribut għall-ħidma ta’ kuljum tal-EBA u l-fehim tal-objettivi u l-għanijiet tar-regolamentazzjoni finanzjarja.

Min jista’ japplika: Gradwati reċenti

Tul ta’ żmien: 6 xhur bil-possibbiltà ta’ estensjoni oħra ta’ 6 xhur (għal massimu ta’ 12-il xahar b’kollox)

Bi ħlas: skont id-Deċiżjoni tal-EBA dwar it-Traineeships (disponibbli fuq is-sit web tal-EBA)

Dati tal-Bidu: varji

Aktar tagħrif: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships