Startseite > Vacatures > Institutions and agencies > (EBA) Europese Bankautoriteit

(EBA) Europese Bankautoriteit

De Europese Bankautoriteit (EBA) is een onafhankelijke EU-instantie die zorgt voor doeltreffende en samenhangende prudentiële regelgeving en toeziet op de werking van de banksector overal in Europa.

Standplaatsen: 

Stage

Stages (administratieve profielen)

Standplaatsen: Parijs (Frankrijk)
Instelling/Agentschap: (EBA) Europese Bankautoriteit
Dienstverband: Trainee


Bij de Europese Bankautoriteit (EBA) biedt diverse stages aan waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven. Het stageprogramma biedt pas afgestudeerden een unieke mogelijkheid om zelf ervaring op te doen met het werk van de EBA en om inzicht te verwerven in de doelstellingen van financiële regelgeving en financieel toezicht in het algemeen en die van de EBA in het bijzonder.

Voor wie? Pas afgestudeerden

Hoe lang? 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens 6 maanden (in totaal maximaal 12 maanden)

Betaald? Ja, overeenkomstig het EBA-stagebesluit (zie de EBA-website)

Startdata: verschillend

Meer informatie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stages (technische profielen)

Standplaatsen: Parijs (Frankrijk)
Instelling/Agentschap: (EBA) Europese Bankautoriteit
Dienstverband: Trainee


De Europese Bankautoriteit (EBA) biedt stages aan voor pas afgestudeerden met verschillende technische profielen bij:

  1. de afdeling Economische analyse en statistiek (EAS);
  2. de afdeling Prudentiële regelgeving en toezichtbeleid (PRSP) en de eenheid Beleidscoördinatie (PAC);
  3. de afdeling Bankenmarkten, innovatie en consumenten (BMIC);
  4. de eenheid Juridische zaken.

Het stageprogramma biedt pas afgestudeerden een unieke mogelijkheid om zelf ervaring op te doen met het werk van de EBA en om inzicht te verwerven in de doelstellingen van financiële regelgeving en financieel toezicht.

Voor wie? Pas afgestudeerden

Hoe lang? 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens 6 maanden (in totaal maximaal 12 maanden)

Betaald? Ja, overeenkomstig het EBA-stagebesluit (zie de EBA-website)

Startdata: verschillend

Meer informatie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships