Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

(EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczne i spójne regulacje ostrożnościowe i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Aktualne procedury naboru: 12/05/2020 - 12:00
Termin: brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Lokalizacja: Paris (France)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnych stanowiskach. Celem staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zrozumienia celów i założeń regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności celów EUNB.

Więcej informacji: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships