Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

(EBA) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) jest niezależnym organem UE, który ma za zadanie zapewnić skuteczne i spójne regulacje ostrożnościowe i nadzór w całym europejskim sektorze bankowym.

Lokalizacja: 

Staż

Staże (na stanowiskach asystenckich)

Lokalizacja: Paryż (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnych stanowiskach. Celem programu staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania EUNB oraz zapoznania się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego i ogólnego nadzoru, a w szczególności z celami EUNB.

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne

Więcej informacji: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Staże (na stanowiskach specjalistycznych)

Lokalizacja: Paryż (Francja)
Typ umowy o pracę: Stażysta


Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) ogłasza zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stażami na różnego rodzaju stanowiskach specjalistycznych w następujących departamentach:

  1. Departament Analiz i Statystyk Ekonomicznych
  2. Departament ds. Regulacji Ostrożnościowej i Polityki Nadzoru oraz Dział ds. Koordynacji Polityki
  3. Departament ds. Rynków Bankowych, Innowacji i Konsumentów
  4. Dział Prawny.

Celem programu staży jest umożliwienie osobom świeżo po studiach zdobycia – przez uczestnictwo w codziennych pracach EUNB – jedynego w swoim rodzaju praktycznego doświadczenia. Staże mają im również pomóc w zapoznaniu się z celami i założeniami regulacji sektora finansowego.

Kto może się zgłosić: Osoby, które niedawno ukończyły studia

Czas trwania: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 12 miesięcy)

Staż płatny: Zgodnie z decyzją EUNB dotyczącą staży (dostępną na stronie internetowej EUNB)

Terminy rozpoczęcia stażu: Różne

Więcej informacji: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships