Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

(EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je nezávislý orgán EÚ, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje účinnú a konzistentnú finančnú reguláciu a dohľad v európskom bankovom sektore.

Stáž

Stáže (administratívne profily)

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti


EBA vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o rôzne stáže. Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne

Ďalšie informácie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stáže (technické profily)

Miesto(-a): Paríž (Francúzsko)
Druh zmluvy: Stážisti


Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) uverejnil výzvu na vyjadrenie záujmu o stáž pre rôzne technické profily v týchto oddeleniach:

  1. odbor ekonomickej analýzy a štatistiky (EAS);
  2. odbor prudenciálnej regulácie a politiky dohľadu (PRSP) a oddelenie pre koordináciu politík (PAC);
  3. odbor bankových trhov, inovácií a spotrebiteľov (BMIC);
  4. právne oddelenie.

Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom nadobudnúť jedinečné a priame skúsenosti s každodenným fungovaním EBA a oboznámiť sa s cieľmi a účelom finančnej regulácie.

Kto sa môže prihlásiť: čerství absolventi

Trvanie: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia o ďalších 6 mesiacov (spolu najviac 12 mesiacov)

Platená stáž: v súlade s rozhodnutím EBA o stáži (dostupné na webovom sídle EBA)

Dátumy nástupu: rôzne

Ďalšie informácie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships