Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

(EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je nezávislý orgán EÚ, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje účinnú a konzistentnú finančnú reguláciu a dohľad v európskom bankovom sektore.

Miesto(-a): 

Stáž

Odborné stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 12/05/2020 - 12:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti

EBA vyhlasuje výzvu na vyjadrenie záujmu o rôzne stáže. Cieľom programu stáží je umožniť čerstvým absolventom jedinečnú a bezprostrednú skúsenosť s fungovaním EBA, priblížiť im zámery a ciele regulácie finančného sektora a dohľadu vo všeobecnosti, ako aj konkrétne ciele EBA.

Ďalšie informácie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships