Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

(EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je nezávislý orgán EÚ, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje účinnú a konzistentnú finančnú reguláciu a dohľad v európskom bankovom sektore.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti
Ďalšie informácie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships