(EBA) Evropski bančni organ

Naloga tega neodvisnega organa EU je zagotoviti uspešno in dosledno bonitetno ureditev in nadzor v celotnem evropskem bančnem sektorju.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništva

Prijave sprejemamo od: 12/05/2020 - 12:00
Rok za oddajo: ni roka
Lokacija/-e: Paris (France)
Institucija/Agencija: (EBA) Evropski bančni organ
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski bančni organ objavlja razpis za prijavo interesa za različna pripravništva. Pripravništvo novim diplomantom omogoča, da pridobijo enkratno neposredno izkušnjo ter se seznanijo z delovanjem Evropskega bančnega organa, splošnimi cilji in nameni finančne regulative in nadzora ter nalogami Evropskega bančnega organa.

Več informacij: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships