(EBA) Evropski bančni organ

Naloga tega neodvisnega organa EU je zagotoviti uspešno in dosledno bonitetno ureditev in nadzor v celotnem evropskem bančnem sektorju.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništva (administrativni profili)

Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Institucija/Agencija: (EBA) Evropski bančni organ
Vrsta pogodbe: Pripravnik


Evropski bančni organ objavlja razpis za prijavo interesa za različna pripravništva. Pripravništvo novim diplomantom omogoča, da pridobijo enkratno neposredno izkušnjo ter se seznanijo z delovanjem Evropskega bančnega organa, splošnimi cilji in nameni finančne regulative in nadzora ter nalogami Evropskega bančnega organa.

Kdo se lahko prijavi: novi diplomanti

Trajanje: 6 mesecev z možnost nadaljnjega podaljšanja za šest mesecev (skupaj največ 12 mesecev)

Plačilo: v skladu s sklepom EBA o pripravništvu (na voljo na spletišču EBA)

Začetek: različno

Več informacij: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Pripravništva (tehnična področja)

Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Institucija/Agencija: (EBA) Evropski bančni organ
Vrsta pogodbe: Pripravnik


Evropski bančni organ (EBA) objavlja razpis za prijavo interesa za pripravništvo na različnih tehničnih področjih v naslednjih službah:

  1. Oddelek za ekonomske analize in statistiko
  2. Oddelek za bonitete in nadzor ter enota za usklajevanje politik
  3. Oddelek za bančne trge, inovacije in potrošnike
  4. Pravna služba

Pripravništvo je namenjeno diplomantom, ki lahko tako pridobijo enkratno neposredno izkušnjo pri vsakodnevnih dejavnostih Evropskega bančnega organa ter razumevanje ciljev finančne uredbe.

Kdo se lahko prijavi: novi diplomanti

Trajanje: 6 mesecev z možnostjo nadaljnjega podaljšanja za 6 mesecev (skupaj največ 12 mesecev)

Plačilo: v skladu s sklepom EBA o pripravništvu (na voljo na spletišču EBA)

Začetek: različno

Več informacij: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships