Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EBA) Europeiska bankmyndigheten

(EBA) Europeiska bankmyndigheten

Bankmyndigheten arbetar självständigt och sörjer för en ändamålsenlig och enhetlig tillsyn och reglering av banksektorn i EU.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Första ansökningsdag: 12/05/2020 - 12:00
Sista ansökningsdag: ingen sista ansökningsdag
Tjänsteorter: Paris (France)
Institution/ byrå: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Anställningsform: Praktikant

Europeiska bankmyndigheten utlyser en ansökningsomgång för praktikplatser. Under praktiken får du som är nyutexaminerad en unik inblick i bankmyndighetens arbete och mål, och kunskaper om finansiella regler och finansiell tillsyn.

Mer information: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships