Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Europeiska bankmyndigheten

(EBA) Europeiska bankmyndigheten

Bankmyndigheten arbetar självständigt och sörjer för en ändamålsenlig och enhetlig tillsyn och reglering av banksektorn i EU.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Tjänsteorter: Paris (France)
Institution/ byrå: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Anställningsform: Praktikant