Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

(EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach

Údarás neamhspleách de chuid an Aontais is ea EBA a oibríonn chun rialáil agus maoirseacht stuamachta atá éifeachtach agus comhsheasmhach a chinntiú ar fud earnáil bhaincéireachta na hEorpa.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 20/05/2019
An spriocdháta d'iarratais: 28/06/2019 - 12:00(am na Bruiséile)
Áit(eanna): Paris (France)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí