Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Eiropas Banku iestāde

(EBA) Eiropas Banku iestāde

Eiropas Banku iestāde (EBI) ir neatkarīga ES iestāde, kas nodrošina efektīvu un konsekventu prudenciālo regulējumu un uzraudzību visā Eiropas banku nozarē.

Prakse

Prakse

Vieta(-as): Paris (France)
Iestāde/aģentūra: (EBA) Eiropas Banku iestāde
Līguma veids: Stažieri