Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

(EBA) Európsky orgán pre bankovníctvo

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) je nezávislý orgán EÚ, ktorý svojou činnosťou zabezpečuje účinnú a konzistentnú finančnú reguláciu a dohľad v európskom bankovom sektore.

Stáž

Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 20/05/2019
Dátum uzávierky: 28/06/2019 - 12:00(bruselský čas)
Miesto(-a): Paris (France)
Druh zmluvy: Stážisti