Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EBA) Europeiska bankmyndigheten

(EBA) Europeiska bankmyndigheten

Bankmyndigheten arbetar självständigt och sörjer för en ändamålsenlig och enhetlig tillsyn och reglering av banksektorn i EU.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Första ansökningsdag: 20/05/2019
Sista ansökningsdag: 28/06/2019 - 12:00(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Paris (France)
Institution/ byrå: (EBA) Europeiska bankmyndigheten
Anställningsform: Praktikant