Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (БП) Биотехнологични производства

(БП) Биотехнологични производства

БП е публично-частно партньорство (ПЧП) между ЕС и консорциума за биотехнологични производства на стойност 3,7 млрд. евро. БП работи за реализиране на потенциала на европейската биоикономика и превръщане на биологичните остатъци и отпадъци в по-екологични продукти за ежедневна употреба чрез иновативни технологии и рафинерии за биогорива.

Местоположение (-я):