Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (BBI) fællesforetagendet for biobaserede industrier

(BBI) fællesforetagendet for biobaserede industrier

BBI er et offentligt-privat partnerskab mellem EU og Bio-based Industries Consortium og har et budget på 3,7 mia. euro. BBI har til formål at sikre den fulde udnyttelse af Europas bioøkonomiske potentiale via omdannelse af biologiske rest- og affaldsprodukter til grønnere hverdagsprodukter ved brug af innovativ teknologi og bioraffinaderier.

Sted/steder: