Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Βιομηχανίες βιοπροϊόντων

Η κοινή επιχείρηση βιομηχανικών βιοπροϊόντων (BBI) είναι μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ύψους 3,7 δισ. ευρώ μεταξύ της ΕΕ και της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων. Αποστολή της BBI είναι η αξιοποίηση του δυναμικού της ευρωπαϊκής βιοοικονομίας, με τη μετατροπή βιολογικών καταλοίπων και αποβλήτων  σε οικολογικότερα προϊόντα καθημερινής χρήσης, με βάση καινοτόμες τεχνολογίες και βιοδιυλιστήρια.