Tionscail bhithbhunaithe

Is comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí idir an tAontas Eorpach agus an Cuibhreannas do Thionscail bhithbhunaithe é BBI, ar fiú €3.7 billiún é. Tá BBI tiomanta barr cumais an bhithgheilleagair Eorpaigh a bhaint amach, trí tháirgí glasa coitianta a dhéanamh d'fhuíoll bitheolaíoch agus de bhithdhramhaíl trí bhíthin teicneolaíochtaí nuálacha agus bithscaglann.