Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > Industriji Bbażati fuq il-Prodotti Bijoloġiċi

Industriji Bbażati fuq il-Prodotti Bijoloġiċi

Il-BBI hija Sħubija Pubblika-Privata (PPP) ta’ €3.7 biljun bejn l-UE u l-Konsorzju tal-Industriji Bbażati fuq il-Prodotti Bijoloġiċi. L-għan tal-BBI hu li tisfrutta l-potenzjal tal-bijoekonomija Ewropea biex b’hekk tbiddel ir-residwi u l-iskart bijoloġiċi fi prodotti aktar ekoloġiċi fil-ħajja ta’ kuljum permezz ta’ teknoloġiji innovattivi u l-bijoraffineriji.