Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) między UE a konsorcjum bioprzemysłu warte 3,7 mld euro. Jego celem jest wykorzystanie potencjału europejskiej biogospodarki, transformację pozostałości i odpadów biologicznych w produkty ekologiczne codziennego użytku przy zastosowaniu innowacyjnych technologii i biorafinerii.

Lokalizacja: