Odvetvia biopriemyslu

OBP je verejno-súkromná organizácia (VSO) v hodnote 3,7 miliardy EUR medzi EÚ a konzorciom v oblasti priemyslu založeného na biotechnológiách. OBP sa zameriava na využitie potenciálu európskeho biohospodárstva, premenu biologických rezíduí a odpadov na ekologickejšie produkty dennej spotreby prostredníctvom inovatívnych technológií a biorafinérií.

Miesto(-a):