Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Gemensamma företaget för biobaserade industrier

Gemensamma företaget för biobaserade industrier

Företaget är ett privat–offentligt partnerskap mellan EU och konsortiet för biobaserade industrier. Det har en budget på 3,7 miljarder euro och ska bidra till att frigöra bioekonomins potential i EU, dvs. att omvandla avfall till grönare vardagsprodukter genom innovativ teknik och bioraffinaderier.

Tjänsteorter: