Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > Съвместно предприятие „Кръгова биобазирана Европа“

Съвместно предприятие „Кръгова биобазирана Европа“

Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ е партньорство на стойност 2 млрд. евро между Европейския съюз и Консорциума за биотехнологични производства, чрез което се финансират проекти за развитие на конкурентоспособни кръгови биотехнологични производства в Европа.

Съвместното предприятие функционира съгласно правилата на „Хоризонт Европа“ – програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, за периода 2021—2030 г. Партньорството се основава на успеха на своя предшественик – съвместното предприятие „Биотехнологични производства“, като същевременно се справя с настоящите предизвикателства, пред които е изправена промишлеността. Съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“ е законният и универсален наследник на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ по отношение на всички договори, споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и пасиви.

Местоположение (-я):