Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa

Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa

Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa er et partnerskab til 2 mia. euro mellem EU og Bio-based Industries Consortium (BIC), som finansierer projekter, der fremmer konkurrencedygtige cirkulære biobaserede industrier i Europa.

Fællesforetagendet opererer i henhold til reglerne for Horisont Europa, EU's forsknings- og innovationsprogram, for perioden 2021-2031. Partnerskabet bygger på succesen fra dets forgænger, fællesforetagendet for biobaserede industrier, samtidig med at det tackler de aktuelle udfordringer, som industrien står over for. Fællesforetagendet for et cirkulært biobaseret Europa er den retlige og universelle efterfølger til fællesforetagendet for biobaserede industrier for så vidt angår alle kontrakter, tilskudsaftaler og forpligtelser.

Sted/steder: