Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > Κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (ΚΕ ΒΚΟ)

Κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονομία» (ΚΕ ΒΚΟ)

Η κοινή επιχείρηση «Μια Ευρώπη που βασίζεται στη βιοκυκλική οικονομία» (ΚΕ ΒΚΟ) είναι μια εταιρική σχέση ύψους 2 δισ. EUR μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινοπραξίας βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BIC) με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν ανταγωνιστικές κυκλικές βιομηχανίες βιοπροϊόντων στην Ευρώπη.

Η ΚΕ ΒΚΟ λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2031. Η εταιρική σχέση βασίζεται στην επιτυχία της προηγούμενης κοινής επιχείρησης με την ονομασία «Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (ΚΕ ΒΒΙ)» και στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Η ΚΕ ΒΚΟ είναι ο νόμιμος και καθολικός διάδοχος της κοινής επιχείρησης BBI όσον αφορά όλες τις συμβάσεις, τις συμφωνίες επιχορήγησης και τις υποχρεώσεις.