Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > Bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühisettevõte (BRE ühisettevõte)

Bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühisettevõte (BRE ühisettevõte)

Bioressursipõhise ringmajandusega Euroopa ühisettevõte (BRE ühisettevõte) on 2 miljardi euro suurune partnerlus Euroopa Liidu ja biotoorainel põhineva tööstuse konsortsiumi (BIC) vahel, mis rahastab projekte, millega edendatakse konkurentsivõimelist biotoorainel põhinevat tööstust Euroopas.

BRE ühisettevõte tegutseb ajavahemikuks 2021–2031 ette nähtud ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Euroopa horisont“ eeskirjade alusel. Partnerlus tugineb oma eelkäija, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte (BPT ühisettevõte) edule, kuid tegeleb tööstuse praeguste probleemidega. BRE ühisettevõte on BPT ühisettevõtte õiguslik ja universaalne õigusjärglane kõigi lepingute, toetuslepingute ja kohustuste osas.

Asukoht(asukohad):