Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (kopuzņēmums <i>CBE</i>)

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (kopuzņēmums <i>CBE</i>)

Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” (kopuzņēmumsCBE) ir partnerība 2 miljardu eiro apmērā starp Eiropas Savienību un Bio-based Industries Consortium, kas finansē projektus, kuri veicina konkurētspējīgu biobāzētu aprites rūpniecību Eiropā.

Kopuzņēmums CBE darbojas saskaņā ar 2021.–2031. gada ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis Eiropa” noteikumiem. Partnerība pamatojas uz tās priekšgājēja — biorūpniecības kopuzņēmuma (BBI) — panākumiem, vienlaikus risinot pašreizējās problēmas, ar kurām saskaras nozare. Kopuzņēmums “Apritīga biobāzēta Eiropa” ir biorūpniecības kopuzņēmuma juridiskais un vispārējais tiesību pārņēmējs attiecībā uz visiem līgumiem, dotāciju nolīgumiem un saistībām.

Vieta(-as):