Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym to partnerstwo o wartości 2 mld euro między Unią Europejską a Konsorcjum Bioprzemysłu, w ramach którego finansowane są projekty wspierające w Europie rozwój konkurencyjnego bioprzemysłu opartego na obiegu zamkniętym.

Przedsięwzięcie opiera się na zasadach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021–2031. Partnerstwo bazuje na sukcesie swojego poprzednika, Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, a jednocześnie stanowi odpowiedź na obecne wyzwania stojące przed przemysłem. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Biotechnologicznej Europy Opartej na Obiegu Zamkniętym jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu w odniesieniu do wszystkich umów, w tym umów o udzielenie dotacji, i zobowiązań.

Lokalizacja: